Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 10 000 bilder.

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har nio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Bildarkivet ställer ut på Sotenäs Vårdcentral

 

Under vintern och våren 2016 visas bilder från Hunnebostrands Bildarkiv på Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand.

 

Vårdcentralen har sedan öppnandet upplåtit sina väggar i väntrum och korridor till konstnärer och deras alster. Nu har turen kommit till Bildarkivet att visa en del av den samlade bildskatt som arkivet förfogar över. Det konstnärliga får nog denna gång komma i andra hand, vi dokumenterar hur det var eller kunde vara ”förr i tiden” med bild och text. Begreppet ”förr i tiden” är om några år dagens datum så dokumentera och kommentera för framtiden.

Sommaren 2016

Under den kommande sommaren håller Hunnebostrands Bildarkiv öppet från den 10 juli till och med den 14 augusti. Öppettiderna är klockan 18 till 21 varje dag utom lördag. På Sotekanalens Dag den 16 juli är utställningen dock öppen från klockan 13.

 

Årets utställningstema är Från stenbrott till rekreation/skulpturpark och handlar om utvecklingen på Udden.

 

Almanackan 2016/17 handlar om musik och underhållning.

 

Välkommen!

 

 

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009