Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 10 000 bilder.

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Skrift från Bildarkivet uppmärksammad

 

 

Bohusläns Hembygdsförbund har utsett skriften Vart tog stenen vägen? som Hunnebostrands Bildarkiv gav ut förra året till Årets skrift 2015. Motiveringen lyder:

 

"Skriften berättar om stenhuggeriet i Bohuslän och då främst Hunnebostrand och Ulebergshamn. Skriften berättar om stenhuggaryrket, om stolthet och yrkesskicklighet och om den mångfald som kännetecknar stenhuggeriets utövare. Skriften beskriver de fysiska lämningarna av stenindustrin och de produkter som blev resultatet av stenhuggarnas möda och slit - stenarbeten från Bohuslän som spritts över hela världen.

 

Skriftens layout är lättillgänglig och innehåller ett intressant bildmaterial. Skriften skulle med fördel kunna användas som läromedel i skolan för att berätta om stenhuggeriets historia, om människorna, om spåren i landskapet Bohuslän och om vart stenen tog vägen."

Bildarkivet ställer ut på Sotenäs Vårdcentral

 

 

Under vintern och våren 2016 har bilder från Hunnebostrands Bildarkiv visats på Sotenäs Vårdcentral i Hunnebostrand. Dessa foton har blivit så uppskattade att de nu på Vårdcentralens önskan pryder väggarna även under hösten.

 

Vårdcentralen har sedan öppnandet upplåtit sina väggar i väntrum och korridor till konstnärer och deras alster. Nu har turen kommit till Bildarkivet att visa en del av den samlade bildskatt som arkivet förfogar över. Det konstnärliga får nog denna gång komma i andra hand, vi dokumenterar hur det var eller kunde vara ”förr i tiden” med bild och text.

Sommaren 2016

Under sommaren 2016 håller Hunnebostrands Bildarkiv öppet från den 10 juli till och med den 14 augusti. Öppettiderna är klockan 18 till 21 varje dag utom lördag. På Sotekanalens Dag den 16 juli är utställningen dock öppen från klockan 13 några timmar framåt.

 

Årets utställningstema är Från stenbrott till rekreations- och kulturplats och handlar om utvecklingen på Udden.

 

Almanackan 2016/17 handlar om Dans och underhållning.

 

Två nya skrifter finns till försäljning under årets utställning. Det är dels ett tionde häfte i Bildarkivets serie med Husinventering. Häftet heter Plàngàddá och omfattar de hus väster om gamla Folkets Hus och söder om Torggatan, som inte tidigare inventerats. På grund av stort omfång är detta häfte tryckt i två delar.

 

Vidare har ett tidigare häfte om Ulebergshamn, med namnet Handel och hantverk i Hamné, helt omarbetats och ges ut i en ny upplaga.

 

Välkommen till Bildarkivet i sommar!

 

 

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009