Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotografe-ringstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än 10 000 bilder.

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har tio häften från olika områden i samhället kommit ut.

Årets sommarutställning har nu stängt och vi tackar alla besökare för det intresse som ni visat.

 

Under hösten och vintern fortsätter vi med lördagsöppet den andra lördagen varje månad mellan klockan 13 och 16. Utställningen om Husen som försvann hänger kvar under vintern. Man har också möjlighet att söka i vårt digitala arkiv efter foton. Bidra gärna med foton som vi ännu inte har i vårt arkiv.

 

Årets huvudtema är Husen som försvann och belyser platser där det har stått hus som har rivits eller flyttats. Almanackan för 2017/18 har samma tema.

 

Välkommen nästa gång den 9 december!

Tack för i sommar och välkommen i höst!

Årets almanacka

 

Almanackan som sträcker sig från sommar till sommar har i år temat Rivna hus, och den ansluter till den pågående utställningen om Husen som försvann. Fjorton gamla miljöer från Hunnebostrand och Ulebergshamn har kompletterats med foton över hur det ser ut idag.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009