Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än

18 000 bilder.

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har elva häften från olika områden i samhället kommit ut.

Medlemsavgift för 2023.

Vi hoppas att du uppskattar vårt arbete och vill vara medlem i Hunnebostrands Bildarkiv även i fortsättningen. 

Medlemsskap kostar 100 kronor per person och år.

Enklast blir du medlem genom att betala in avgiften till vårt bankgiro 5674-5730 eller med swish till nummer 123 161 2365.

Ange namn och adress och gärna också mailadress.

Öppettider hösten 2023.


Bildarkivet håller öppet varannan lördag (jämna veckor). 

Under hösten 2023 blir det följande lördagar : 


9 september

24 september

7 oktober

21 oktober

4 november

18 november

2 december

16 december


Alla dagar kl.13.00-16.00


Välkommen att se årets utställning som har som tema att jämföra hur det såg ut förr med hur samma plats ser ut idag. 


Kalender 2023-2024.


Årets kalender, som sträcker sig från juli 2023 till och med juli 2024, visar ett antal eldsjälar som var med och byggde upp Hunnebostrands Municipalsamhälle för med än etthundra år sedan.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009