Välkommen till Hunnebostrands Bildarkiv

Hunnebostrands Bildarkiv är en ideell förening som är öppen för alla. 

Bildarkivets uppgift är att med fotografier som grund försöka bevara så mycket kunskap som möjligt om Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd. Vi samlar in bilder från främst privatpersoner och fotograferar av dessa. Varje bild gås igenom för att identifiera bildens innehåll, plats, personer, fotograferingstillfälle med mera. I arkivet finns hittills mer än

18 000 bilder.

Vi använder bilderna och kunskapen runt dem bland annat för att varje sommar göra en utställning i de sjöbodar vid Mellankajen i Hunnebostrand, som syns på bilden.  Vi kan varje år räkna in över 3000 besökare som ser våra utställningar.

Vi har under många  år också arbetat med att inventera varje hus i Hunnebostrand. Information om respektive hus, när de byggdes, vem som har bott där och annat publiceras efterhand. Hittills har elva häften från olika områden i samhället kommit ut.
Årsmöte 2024.


Hunnebostrands Bildarkiv kallar till årsmöte söndagen den 25 februari 2024 klockan 15.00 i lokalen på Mellankajen. Dagordning enligt stadgarna. 


Vid mötet bjuder vi på kaffe och tårta.


Välkommen!


Styrelsen

Öppettider våren 2024.


Bildarkivet håller öppet en lördag i månaden under januari tom mars, nämligen den 13 jan, 10 feb och den 9 mars. Från april till och med maj har vi öppet varannan lördag (jämna veckor). 


Alla gånger kl.13.00-16.00


Välkommen att se årets utställning som har som tema att jämföra hur det såg ut förr med hur samma plats ser ut idag. 


Kalender 2023-2024.


Årets kalender, som sträcker sig från juli 2023 till och med juli 2024, visar ett antal eldsjälar som var med och byggde upp Hunnebostrands Municipalsamhälle för med än etthundra år sedan.

Hunnebostrands Bildarkiv © 2009